Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko

Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko
(č. projektu 2016-1-CZ01-KA202-024026)

Projekt je založen na spolupráci a výměně zkušeností Stredné umeleckoprůmyslové školy Trenčín a dvou UNESCO institucí Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí a Darjaven Kulturen Institut „Kulturen Centar „Dvoreca“, Balchik.

Projekt se zaměřuje na výměnu zkušeností z oblasti průmyslového designu a designu exteriéru a interiéru a jejich vzájemného propojení za využití nejnovější moderní technologie.

Cílem tohoto projektu je zkvalitnit a rozšířit odborné vzdělávání a vytvořit nové vzory využitelné v průmyslovém designu. Dojde ke zvýšení kvalifikace odborných pedagogů a zlepšení výchozích podmínek studentů zapojených škol pro studium na vysoké škole a jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Doposud úspěšně proběhly dvě školící aktivity C1 v bulharském Balčiku (říjen 2016) a C2 ve slovenském Trenčíně (březen 2017). V říjnu 2017 proběhne třetí školící aktivita C3 ve Valašském Meziříčí. Vše probíhá v souladu se stanoveným plánem a programem projektu.

Realizace projektu: 1. října 2016 – 30. června 2018

FOTOGALERIE