Česko-slovenská kulturní stopa v Bulharsku

Česko-slovenská kulturní stopa v Bulharsku
(č. projektu 2017-1-CZ01-KA202-035580)

Projekt je zaměřený na uvědomění si významného přínosu české a slovenské inteligence při budování Bulharského státu na přelomu 19. a 20. století. Projekt je koncipován na více než dvouleté období, ve kterém vzniknou dva dokumentární filmy, které současné generaci a odborné veřejnosti přiblíží architekta Josefa Šnitra a významného publicistu Samuela J. Zacheje.

Do projektu jsou zapojeni žáci 2. a 3. ročníku uměleckých maturitních oborů (užitá malba, výtvarné a uměleckořemeslné zpracování skla a průmyslový design) ve věku 15 - 18 let. Podstatou je realizace čtyř mezinárodních vzdělávacích aktivit.

V přípravné fázi pedagogové a jejich studenti vytvoří scénář a připraví storyboard na natáčení v Plovdivu. V průběhu těchto aktivit si žáci osvojí teoreticky i prakticky profesionální práci s kamerou a fotoaparátem (kompozice, filmové plány, úhel pohledu, využití světelných zdrojů při filmové tvorbě), střih a práce se střihem (filmová interpunkce, rytmus a gradace scény), práce se scénářem a postprodukční práce (hudba, titulky, grafický design a prezentace snímku). Důležitým faktorem je také zvýšení jazykových dovedností a komunikačních schopností žáků v anglickém jazyce, ale především také podpora seberealizace studentů a zvýšení jejich schopnosti prosadit se a umět prezentovat své dílo.

Během projektu se studenti naučí prezentovat nejen natočené snímky, ale uvedou publikum do širšího kontextu vzniku filmu, což je hlavní náplní projektu.

Po ukončení projektu účastníci získají nejen nové znalosti a dovednosti v audiovizuální tvorbě, ale rozšíří a prohloubí si kulturní povědomí a naučí se pracovat lépe v týmu, lépe komunikovat jak mezi sebou, tak i se žáky z partnerské školy.

Dopad projektu vidíme ve zlepšení prezentace zapojených škol na veřejnosti i v kruzích odborného vzdělávání. Získané znalosti a dovednosti budou začleněny do školního vzdělávacího programu škol v rámci výuky Multimediálních technologií a Dějin výtvarné kultury a obohatí výuku pro další žáky.

Spolupráce obou škol znamená navázání na tradičně velmi dobré česko - slovensko - bulharské vztahy v minulosti s provázáním na současnost.

Vzniklé filmy budou prezentovány na plovdivském filmovém festivalu Zlatý Rhyton v listopadu 2019.

Realizace projektu: 1. prosince 2017 - 31. listopad 2019

 

Vypracovala: Krasimira Kolčeva, 25. 9. 2017