Vedení školy

Jméno:

 Funkce: Odkaz na e-mail 
Mgr. Budayová Dana

 ředitelka školy, statutární orgán

reditel@sklarskaskola.cz
Mgr. Jiří Pivovarčík  zástupce ředitele,zástupce statutárního orgánu jpivovarcik@sklarskaskola.cz
Ing. Jiří Tesař  zástupce ředitele pro praktické vyučování jtesar@sklarskaskola.cz
Ing. Šnevajs Radomír  vedoucí ekonomického oddělení rsnevajs@sklarskaskola.cz